Học phí

GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B1
Học phí: Liên hệ
CAM KẾT ĐẬU 100%
GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SAU KHI ĐƯỢC CẤP BẰNG
THỜI GIAN LINH HOẠT
HỌC TẠI THANH HÓA
GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG B2
Học phí: Liên hệ
CAM KẾT ĐẬU 100%
GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SAU KHI ĐƯỢC CẤP BẰNG
THỜI GIAN LINH HOẠT
HỌC TẠI THANH HÓA
GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG C
Học phí: Liên hệ
CAM KẾT ĐẬU 100%
GIỚI THIỆU VIỆC LÀM SAU KHI ĐƯỢC CẤP BẰNG
THỜI GIAN LINH HOẠT
HỌC TẠI THANH HÓA
dạy lái xe
dạy lái xe
BÙI NGỌC THIÊM

Giáo viên thực hành lái xe – Trung tâm dạy nghề & sát hạch lái xe Đông Đô   –   Liên hệ: 0378 006 002 (zalo)   –   Email: buingocthiem.com@gmail.com